ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-11-05

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік (далі — Програма).

Лиманська міська рада Донецької області повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік.

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 3 листопада 2021 року на сайті Лиманської міської територіальної громади до 2 грудня 2021 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження   та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік, звітом про стратегічну екологічну оцінку та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46 aбо на електронну адресу: liman-ekonotd@ukr.net, rada@krliman.gov.ua, або за телефоном: (06261) 4-12-39.

Зауваження і пропозиції до проекту Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: Удовиченко Катерина Вікторівна (контактні дані: krasnyiliman@ukr.net, або за телефоном: (06261) 4-13-68).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

 

 Міський голова                                                               Олександр ЖУРАВЛЬОВ