ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-11-24

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Проєкт Стратегії розвитку Курахівської міської територіальної громади до 2027 року  (далі — Стратегія).

Курахівська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Стратегії.

Стратегія визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме  22 листопада 2021 року на сайті Курахівської міської ради до 22 грудня 2021 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Стратегії, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: пр-т Миру, буд. 4, м. Курахове, Покровський р-н, Донецька обл., 85612 або на офіційному сайті: https://gorsovet.org.ua/, або за телефоном:+38(278) 3 11 73.

Зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Курахівської міської ради Донецької області, ел.адреса: 04053298@mail.gov.ua.

Відповідальна особа: Начальник відділу з питань місцевого соціально-економічного розвитку, стратегічного планування та інвестиційної політики Управління економічного розвитку та правового забезпечення Курахівської міської ради, Ісакова Ганна, +38(278)31173, 04053298_3082200740@mail.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

 

Міський голова                                                                 Роман ПАДУН