ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-04-22

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проєкт внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (далі — Програма).

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприєвнесення змінмствами, установами та організаціями щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку регіону у 2021 році.

Зміни до Програми передбачає реалізацію заходів та проєктів, спрямованих на усунення та пом’якшення дії чинників, шкідливих для навколишнього природного середовища та здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, відтворення та підтримання у належному стані природних ресурсів області.

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проєкт Програми враховує положення програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях та екосистемний підхід та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління та врахування екологічної складової під час розроблення та затвердження документів державного планування.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації. 

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення

Форма: Електронні консультації з громадськістю

Дата початку: 19.04.2021

Строки здійснення процедури: 30 календарних днів

Способи участі громадськості:  подання пропозицій та зауважень до  звіту про стратегічну екологічну оцінку у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).

Ознайомитися з проєктом Програми та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна на сайті Донецької облдержадміністрації у розділі Прозора влада/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю.

Зауваження і пропозиції до зазначеного документа подаються до департамента економіки Донецької облдержадміністрації у письмовій формі на електронну пошту 00277@dn.gov.ua з темою листа «До Звіту про СЕО до Програми» або за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, м. Краматорськ, 84313, у термін до 18 травня 2021 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. 

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій

Відсутня