ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-03-31

Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному вебсайті Покровської міської ради (https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/strategiya-ekologichnogo-ocinyuvannya) 01.04.2021р. розміщено проєкт Програми соціально-економічного розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік (далі – проєкт Програми) та Звіт про СЕО.

  1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня:

Програма соціально-економічного розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку громади, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування місцевого рівня: Покровська міська рада Донецької області.
  2. Передбачена процедура громадського обговорення:

1) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про СЕО розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 01.04.2021р. та триватиме до 30.04.2021р.

2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (адреса: 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11) (в тому числі в електронному вигляді: econom@pokrovsk-rada.gov.ua) зауваження та пропозиції до проєкту Програми та Звіту СЕО. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку та анонімні, не розглядаються.

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не проводяться через впровадження карантину та запровадження протиепідемічних заходів y зв’язку з поширенням хвороби COVID- I 9, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Покровська міська рада Донецької області.

5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ  економічного аналізу і прогнозу та відділ екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області (85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреси: econom@pokrovsk-rada.gov.ua, ecology.pmr.@gmail.com).

Зауваження та пропозиції надаються з 01.04.2021р. по 30.04.2021р.

6) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Відділ екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області (85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреса: ecology.pmr.@gmail.com).

  1. Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної оцінки не проводяться.