ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-09-26

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЕКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТІ ЗІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ  

Детальний  план  території  для  будівництва  і  експлуатації  «Сонячної  електростанції» на  земельних  ділянках  державної  власності на  території  Комишуватської  сільської ради  (за межами населеного пункту) Мангушського  району  Донецької  області.

Мета, склад та зміст детального плану території.  Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального призначення та параметрів використання окремої земельної ділянки за межами населених пунктів для будівництва та експлуатації  сонячної  електростанції, визначенні всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені основні принципи планування та використання території.

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки здійснено оцінку впливу від будівництва та експлуатації сонячної електростанції (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально- економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Основні техніко-економічні показники.

Назва  показників Одиниця  виміру Існуючий  стан Проектне рішення
Територія в межах проекту у тому числі: га  / % 60,00 / 100 60,00 / 100
— територія спеціального призначення га  / % 55,40 / 92,3 2,00 / 3,3
— територія зелених насаджень спецпризначення га  / % 1,00 / 1,7 1,80 / 3,0
— територія сільськогосподарького призначення га  / % 3,6 / 6,0 3,60 / 6,0
— територія житлової та громадської забудови га / % 1,60 / 2,7
— територія інженерної інфраструктури, у тому числі:   територія сонячної електростанції га / % 51,00 / 85,0

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Замовник – Мангушська районна державна адміністрація.

Розробник – ТОВ «ГІС ІНЖИНІРІНГ»

Підстава розроблення — Розпорядження Голови районної державної адміністрації від 02.07.2019 № 206/7-19 про розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва  і  експлуатації  «Сонячної  електростанції» на  земельних  ділянках  державної  власності на  території  Комишуватської  сільської ради  (за межами населеного пункту) Мангушського  району  Донецької  області.

Інформація про місце і строки ознайомлення — з проектом детального плану території та звітом із стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися з 06.09.2019 по 06.10.2019 за адресою: 87420, Донецька обл., Мангушський район,  с. Комишувате, вул. Львівська, 6 або на сайті mangushska-rda.gov.ua.

Інформація про посадову особу  відповідальну за організацію розгляду пропозицій – Голова Комишуватської сільської ради Берднік Є.В.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій – пропозиції до проекту приймаються в строк з 06.09.2019 по 06.10.2019.

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань – 08.10.2019 о 11.00 приміщення будинку культури, с. Комишувате, вул. Центральна, 24.

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою: 87420, Донецька обл., Мангушський район,  с.  Комишувате, вул. Львівська, 6 або на сайті mangushska-rda.gov.ua.