ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-02-18

Про подання декларацій про утворення відходів за 2015 рік

Статтею 17 Закону України «Про відходи» встановлено, що суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи.

На теперішній час, порядок подання декларації про відходи та її форма визначені постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», яка є чинною і в цій частині не суперечить діючому законодавству.

Звертаємо Вашу увагу, що декларації про утворення відходів за 2015 рік подаються через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг власниками відходів (фізична або юридична особа), а не окремо філією або відокремленим підрозділом, які не мають статусу юридичної особи.

Також, повідомляємо, що Мінприроди України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми», який 30.06.2015 було оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua і зараз знаходиться на погодженні.

  Про дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

 Статтею 17 Закону України «Про відходи» встановлено, що суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.

Затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до статті 18 Закону України «Про відходи» належить до компетенції Кабінету Міністрів України. Видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки належить до повноважень місцевих державних адміністрацій.

На теперішній час, розроблення та затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відкладено до внесення змін до Закону України «Про відходи», в частині визначення переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такого дозволу. До врегулювання зазначеного питання місцеві державні адміністрації не мають правових підстав для видачі зазначених дозволів.

До того ж, відповідно до статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.