ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-12-20

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ШАХІВСЬКІЙ ОТГ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється організація проведення досліджень стану атмосферного повітря на території міст, районів та ОТГ області. Відділом охорони навколишнього середовища КП «Дирекції з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» 18.10.2019 у с. Шахове,                     с. Новоторецьке та с. Дорожне Шахівської ОТГ проведені виміри впливу діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Під час проведення вимірів 18.10.2019 перевищення ГДК мр не було зафіксовано, значення показників РМ 2.5 і РМ 10 в районі   вул. Чернявського та вул. Привокзальна, а також РМ 2.5 в районі вул. Гагарина під час спостереження фіксувалося вище нормативів Директиви 2008/50/ЄС.

ПОТОКОЛ Шахівська ОТГ 18.10.2019