ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-02-19

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2020-2024 РОКИ У 2020 РОЦ

Відповідно до Регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 2020-2024 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня  2020 року № 20/5-20 у 2020 році було профінансовано 8 заходів на загальну суму 12532,22 тис. грн, у тому числі:

7 заходів — на загальну суму 11587,22 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

1 захід – на суму 945,00 тис. грн за рахунок коштів місцевого бюджету м. Маріуполь.

У 2020 році було профінансовано заходи Програми, відповідальним виконавцем яких   є департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

«Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля, а саме: розробка програмного забезпечення та обслуговування функціонування  телевізійної системи раннього виявлення лісових пожеж типу  «ВПК-1600» на суму 40,00 тис. грн;

«Розроблення та впровадження програмного забезпечення комплексу збору і опрацювання інформації на робочих місцях суб’єктів моніторингу» на суму  193,00 тис. грн.

Профінансовано у звітному періоді заходи Програми, відповідальним виконавцем яких є Донецький регіональний центр з гідрометеорології:

«Дооснащення стаціонарних постів існуючої державної мережі спостережень за забрудненням атмосфери Донецького РЦГМ з встановленням на них автоматизованих засобів спостережень атмосферного повітря та визначення метеорологічних параметрів   з системою передачі інформації в он-лайн режимі» на суму 1727,07 тис. грн;

«Модернізація технічної бази засобів вимірювальної техніки, лабораторного обладнання суб’єктів регіональної системи моніторингу, а саме: дооснащення Краматорської лабораторії (ЛНЗА)» на суму 90,37 тис. грн.

Профінансовані заходи Програми, відповідальним виконавцем яких є КП «Дирекція  з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»:

«Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля, а саме: придбання телевізійних систем раннього виявлення лісових пожеж типу «ВПК-1600» на суму 165,00 тис. грн;

«Забезпечення експлуатації регіональної системи моніторингу довкілля Донецької області» на суму 8862,11 тис. грн.

Також на суму 509,66 тис. грн. профінансовано у 2020 році захід Програми «Проведення додаткових спостережень стану поверхневих вод на території Донецької області на річках Сіверський Донець, Приазов’я та Нижнього Дніпра», відповідальним виконавцем якого  є Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.

За рахунок коштів місцевого бюджету м. Маріуполь профінансовано захід «Розроблення програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища на період 2021 – 2030 роки відповідно до вимог стратегії розвитку м. Маріуполя «Стратегія 2021» на суму 945,00 тис. грн.