ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-06-01

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ СХЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Екологі́чна мере́жа (екомережа) — єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні. Вона складається із структурних елементів — ключових, сполучних, буферних та відновлювальних територій. Схеми екомережі бувають різних рівнів – всеєвропейська, національна, регіональна та місцева.

Біологічне різноманіття є національним багатством України, яке забезпечує можливість існування організмів, їх угруповань, а також формує середовище життєдіяльності людини. Територія Донецької області охоплює ландшафти, які у ХХ ст. були піддані значній трансформації, тому зберегти біологічне розмаїття області можна лише в деяких небагатьох місцях, «природних острівцях», які і складають ключові території місцевих Схем екомережі. Сполучні території (екокоридори) забезпечують можливість міграції тварин. Буферні зони утворюються для зменшення впливу господарської діяльності людини на ключові та сполучні територіі, а відновлювальні території – це малопродуктивні та деградовані землі, які вже не використовуються людиною, тут відбувається процес відтворення первинного природного стану.

В результаті виконання наукових та проектних робіт, замовником яких був департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, державною екологічною академією післядипломної освіти та управління протягом 2019 року розроблено місцеві схеми формування екологічної мережі Нікольського та Великоновосілківського районів Донецької області. Для цих районів виділені структурні елементи, обґрунтована біологічна цінність та необхідність збереження саме цих куточків дикої природи.

Згідно Закону України «Про екологічну мережу України», після розроблення місцевої Схеми екомережі та погодження її департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, наступним етапом є затвердження цієї Схеми на рівні району.

Значною подією обласного масштабу є прийняття на районній сесії місцевими депутатами позитивного рішення, в результаті чого 28 квітня 2020 року, першою в Донецькій області, була затверджена місцева Схема екомережі Нікольського району, 29 травня 2020 року – Великоновосілківського району Донецької області. Таким чином, тепер при проектуванні власної господарської діяльності, підприємствам області необхідно буде враховувати місцеві Схеми екомережі, які є затвердженим державним документом.