ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-09-18

ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРИВ ВПЛИВУ ДІЮЧИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ У М. МИКОЛАЇВКА

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ 08.08.2019 проведені виміри за допомогою пересувної екологічної лабораторії на території м. Миколаївка, вивчався вплив діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря.

Під час моніторингу спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу (загального та по фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів. За результатами спостережень складено протоколи.

Мета досліджень — розроблення статистичних схем прогнозування забруднення повітря, з максимальним врахуванням характеру фізичного процесу розповсюджування домішок в атмосфері та особливості впливу метеорологічних умов на концентрації домішок у повітрі.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для показників РМ 2.5* та РМ 10*.

За результатами спостережень 08.08.2019 у м. Миколаївка перевищення ГДК м.р. та ГДК* (* — згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи) було зафіксовано в районі очисних споруд ТЕС за вмістом РМ 2.5- (1.36 ГДК*) і сірководню -(1.63 ГДК) та в районі ТОВ «ПАОК» незначне перевищення ГДК* було зафіксовано за вмістом РМ 2.5- (1.04 ГДК*).