ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-12-03

ПРОЄКТ РЕЗОЛЮЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ «Поводження з відходами. Виклики та рішення» (01-02 грудня 2021 року, м. Краматорськ)

Шановні учасники Форуму, будь ласка, до 08.12.2021 надсилайте свої пропозиції та зауваження до проєкту резолюції на електронну адресу департамента екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації eco.d@dn.gov.ua з темою листа «ДО РЕЗОЛЮЦІЇ ФОРУМУ». 

ПРОЄКТ РЕЗОЛЮЦІЇ:

Метою Форуму є розгляд кращих практик у сфері поводження з відходами у громадах Донецької та Луганської областей; обмін досвідом з імплементації сучасних підходів до подолання критичної ситуації у сфері переробки відходів; сприяння реалізації екологічних та енергоефективних рішень на місцевому рівні; сприяння налагодження діалогу та співпраці обласних органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки та бізнесу; підвищення рівня обізнаності представників громад та органів місцевого самоврядування.

Учасники міжрегіонального екологічного форуму «Поводження з відходами. Виклики та рішення» – представники органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, зарубіжних товариств, що надають послуги у сфері поводження з відходами, науковці, бізнесструктури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання з перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, природоохоронні громадські організації, відзначають:

— важливість проведення міжрегіонального екологічного форуму «Поводження з відходами. Виклики та рішення» як суспільної регіональної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій у сфері поводження з відходами;

— позитивні зрушення щодо розвитку екологічного бізнесу;

— неузгодженість нормативно-правових актів, що регулюють сферу поводження з відходами в Україні, що в свою чергу створює передумови для уповільнення її розвитку;

— актуальність формування в Україні інтегрованої державної політики у сфері поводження з відходами з урахуванням вимог та стандартів європейського законодавства;

— недосконалість фінансово-економічних механізмів та відсутність інвестиційних переваг у сфері поводження з відходами;

— повільне впровадження системи роздільного збирання побутових відходів, низький відсоток відсортованих та повторно використаних відходів;

— необхідність розв’язання екологічних та соціально-економічних проблем місцевих громад у сфері поводження з відходами для мінімізації забруднення довкілля та негативного впливу на здоров’я людей;

— недостатній рівень інформування про стан довкілля та екологічної просвіти населення.

 

За результатами дискусій пропонують:

Верховній Раді України:

 1. Ухвалити в найкоротші терміни проєкт Закону України «Про управління відходами», а також інші законопроєкти, що регулюють сферу управління різними потоками відходів, стосуються державного нагляду та контролю у зазначеній сфері, екологічного страхування, моніторингу стану довкілля та використання відходів в якості технологічної сировини;
 2. Внести зміни до Бюджетного Кодексу щодо перерозподілу у 2022 році екологічного податку, зокрема: 70 % зараховувати до спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – 20%, обласних бюджетів – 50 %, бюджету міста Києва – 70 %, 30 % екологічного податку спрямувати до доходів спеціального фонду Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 3. Внести зміни до Адміністративного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо відповідальністі керівників місцевих органів влади, юридичних та фізичних осіб за наявність несанкціонованих сміттєзвалищ на підпорядкованій території.

 

Кабінету Міністрів України:

 1. Забезпечити виконання цілей та завдань, встановлених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» щодо розроблення стратегічних, програмних і планових документів для усіх галузей економіки України, де передбачити завдання та заходи з їх екологізації шляхом технічного переоснащення, впровадження енергоефективних і ресурсоощадних технологій, маловідходних, безвідходних і екологічно безпечних технологічних процесів;
 2. Внести зміни до нормативно-правових актів щодо необхідності включення до складу тарифів на поводження з відходами витрат на рекультивацію, закриття полігонів, моніторинг стану довкілля в післяексплуатаційний період, розробити механізм накопичення та порядок витрачання зазначених коштів;
 3. Вжити заходів, спрямованих на усунення протиріч в нормативно-правових актах, наказах міністерств та відомств, що регулюють сферу поводження з побічними продуктами тваринного походження, непридатними до споживання людиною, їх збирання, зберігання, транспортування, знешкодження, видалення та захоронення;
 4. Вжити заходів щодо розробки та затвердження порядку визначення їх класу небезпеки відходів;
 5. Розробити та внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених Постановою КМУ від 13 липня 2016р., № 446, які запроваджують обов’язкову доліцензійну перевірку ліцензіата щодо наявності у нього земельної ділянки з відповідним цільовим призначенням та санітарно-захисною зоною, сертифікованих виробничих потужностей та впроваджених екологічно безпечних технологій.
 6. Переглянути ставки екологічного податку для забезпечення стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій утилізації, видалення та перероблення відходів та розробити пропозиції для внесення відповідних змін до Бюджетного Кодексу України;
 7. Запровадити економічні механізми зі встановленням відповідальності виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці за збирання, вивезення, переробку, утилізацію та безпечне захоронення відходів;
 8. Стимулювати надходження інвестицій у сферу поводження з відходами, розвиток інфраструктури ринку вторинних ресурсів, залучення в цю сферу малого й середнього бізнесу з перспективою створення на цих засадах переробної галузі.

 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України:

 1. Забезпечити адаптацію законодавства у сфері поводження з відходами до вимог європейських директив, які необхідно імплементувати відповідно до вимог Асоціації між Україною та ЄС (Директива № 2008/98/ЄС, Директива № 2006/21/ЄС, Директива № 1999/31/ЄС);
 2. Запровадити в Україні державний кадастр відходів, завершити створення у цій сфері єдиної інформаційно-аналітичної мережі, системи обліку та паспортизації місць розміщення відходів;
 3. Завершити роботи зі збирання та вивезення для утилізації залишків непридатних пестицидів та хімічних засобів захисту рослин в Україні.
 4. Сприяти проведенню наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проєктних робіт, реалізації пілотних проектів/ програм у сфері поводження з відходами;
 5. У зв’язку з поширенням COVID-19 забезпечити виконання розділу 10 Національного плану управління відходами до 2030 року «Медичні відходи» і запланувати:

— проведення інвентаризації об’єктів оброблення медичних відходів; — проведення дослідження щодо необхідності збільшення потужностей та створення додаткових об’єктів з оброблення медичних відходів;

— створення інфраструктури збирання, оброблення, знешкодження медичних відходів з особливою увагою до медичних відходів, пов’язаних з тестуванням та лікуванням COVID-19.

 1. Удосконалити систему статистичної звітності та запровадити систему індексів забруднень відповідно до сучасних світових стандартів;
 2. Стимулювати суб’єктів господарювання до розроблення власних програм поводження з відходами;
 3. Розробити та запровадити систему перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців сфери управління відходами, зокрема небезпечними, за напрямами: охорона природи та здоров’я людини від впливу небезпечних відходів; утилізація й видалення небезпечних відходів.
 4. Започаткувати спільно з Міністерством освіти та науки України, Міністерством культури та інформаційної політики України програму екологічної просвіти та інформування з питань захисту довкілля. Популяризувати концепцію «зеленого» офісу в бюджетних та освітніх установах.

 

Обласним державним адміністраціям:

 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування залучати громадськість до формування системи поводження з відходами у громадах;
 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вживати заходи, направлені на забезпечення окремого збирання небезпечних відходів зі складу побутових, їх знешкодження та утилізацію;
 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти виконанню цілей та завдань у сфері поводження з відходами, визначених регіональними та державними стратегіями, планами;

Рекомендувати суб’єктам господарювання, що розміщені на підпорядкованій території, впроваджувати корпоративну екологічну культуру;

 1. При замовленні об’єктів будування у технічних умовах на проектування застосовувати у якості однієї з вимог до екологічної характеристики – загальний віст відсотку шлакових матеріалів, користуючись положеннями 23 або 29 статей Закону України «Про публічні закупівлі»;
 2. При замовлянні будівництва, ремонту чи реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури, керуватись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1420-р;
 3. Активно залучати ЗМІ та рекламу, освітні програми для популяризації правильного поводження з відходами.