ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-01-30

ПУБЛІКАЦІЯ «ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ПРІОРИТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

В публікації «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України» включена наявна інформація з різних джерел про вплив та загрози для навколишнього середовища від конфлікту на сході України, викликаного російською агресією.

В публікації висвітлено основні результати досліджень ґрунтів, поверхневих вод, можливих загрозам від промислових підприємств та затоплення шахт, а також аналізуються питання впливу на стан лісових ресурсів, природоохоронних територій та біорізноманіття. В аналізі вказані рекомендації щодо відновлення навколишнього середовища по пріоритетним групам «вчора», «сьогодні», «завтра» та «післязавтра».

Публікацію було підготовлено за фінансової підтримки Урядів Канади та Австрії в рамках спільного проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Міністерства екології та природних ресурсів України «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України».

Погляди, думки, висновки та інша інформація, викладена в цій документації, можуть не відображати і не обов’язково схвалюється Міністерством екології та природних ресурсів України.

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ НА СХОДІ

Environmental Damage in Eastern Ukraine and Recovery Priorities.pdf (4249 Кб)

Donbas Environment Ua Website.pdf (5281 Кб)

Donbas Environment En Website.pdf (4506 Кб)

The publication “Environmental Assessment and Recovery Priorities for Eastern Ukraine” incorporates existing information from various sources on impact and threats to the environment posed by a conflict in Eastern Ukraine caused by Russian aggression.

The publication highlights the main results of studies on soils, surface waters, risks from industrial enterprises and flooding of mines, and analyzes the issues of influence on the condition of forest resources, protected areas and biodiversity. The analysis elaborated recommendations for environmental recovery, prioritized as “yesterday”, “today”, “tomorrow” and “day after tomorrow”.

The publication was prepared with the financial support from governments of Canada and Austria within the joint project of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine and the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine “Assessment of Environmental Damage in Eastern Ukraine”.

The views, opinions, conclusions and other information expressed in this document are not given nor necessarily endorsed by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

https://menr.gov.ua/news/32004.html