ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-01-15

Резолюції конференції «Розвиток державної системи моніторингу довкілля Донецької області»

Донецька обласна державна адміністрація

Департамент екології та природних ресурсів

Міністерство екології та природних ресурсів України

Державне підприємство «Східноукраїнський екологічний інститут»

Резолюції  конференції  

«Розвиток державної системи моніторингу довкілля  Донецької області»

15 грудня 2015 року в м. Слов’янськ (Донецька область) відбулась конференція «Розвиток державної системи моніторингу довкілля Донецької області».

Бойові дії на сході України мають цілий ряд небезпечних впливів на ґрунти і ландшафти, рослинність, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря. Беручи до уваги те, що Донецька область є найбільш промислово розвиненим та техногенно навантаженим регіоном України, ситуація що склалася може призвести до виникнення значних негативних екологічних наслідків. Бойові дії значно збільшили ризики виникнення аварійних ситуацій на промислових підприємствах та інфраструктурних об’єктах. У результаті пошкодження виробничої інфраструктури і обладнання, аварійних зупинок підприємств через руйнування або відсутність сировини та електроенергії значно зросли ризики негативного впливу на природне середовище регіону, які можуть зберігатися і після закінчення бойових дій.

На сьогоднішній день в Донецькій області склалася негативна ситуація з проведенням спостережень за станом довкілля, що ускладнює прийняття управлінських рішень щодо якості довкілля та здоров’я населення. Так, не працюють пости контролю якості атмосферного повітря Донецького обласного центру з гідрометеорології в м. Донецьк, м. Макіївка, м. Горлівка, м. Єнакієво та м. Дзержинськ; пости контролю якості поверхневих вод Донецького обласного центру з гідрометеорології та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на окупованих та частині звільнених територій, ускладнена робота Державної екологічної інспекції в Донецькій області. Такий стан вимагає термінової розробки та впровадження сучасної системи моніторингу довкілля цих територій з урахуванням особливостей наявної ситуації.

Учасники конференції  вважають, що для вирішення нагальних питань з розвитку системи моніторингу довкілля Донецької області необхідно звернутися з наступними пропозиціями до:

Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших міжнародних організацій:

 • розглянути можливість технічної та фінансової підтримки для проведення досліджень стану довкілля Донецької області в умовах бойових дій та проведення АТО за сприянням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;
 • розробити концепції реформування та розбудови системи екологічного моніторингу Донецької області в умовах наявної ситуації;

Кабінету Міністрів України:

 • надати доручення суб’єктам державної системи моніторингу довкілля та Міністерству фінансів України передбачити бюджетні кошти для забезпечення розбудови системи моніторингу довкілля Донецької області в 2016 році;
 • надати доручення суб’єктам державної системи моніторингу довкілля забезпечувати оперативну передачу інформації про стан навколишнього середовища в Донецькій області Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації та Міністерству екології та природних ресурсів України;

Міністерства екології та природних ресурсів України:

 • розробити порядок проведення екологічного моніторингу та оцінки стану довкілля в умовах проведення АТО і на відновний період із залученням заінтересованих органів виконавчої влади;
 • передбачити у 2016 році бюджетні кошти для забезпечення розбудови системи моніторингу довкілля територій проведення АТО, а також вжити заходів щодо залучення до фінансування міжнародних організацій, фондів, та коштів програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні;

Державного космічного агентства України:

 • забезпечити безкоштовне надання даних дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності для проведення екологічних досліджень Міністерству екології та природних ресурсів України та Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації;
 • забезпечити організацію супутникового моніторингу довкілля для оцінки техногенних ризиків та збитків, нанесених бойовими діями, в тому числі для розрахунків збитків від пошкодження сільськогосподарських земель та земель лісового фонду;

Донецької обласної державної адміністрації:

 • передбачити бюджетні кошти для забезпечення розбудови системи моніторингу довкілля Донецької області в 2016 році з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, а саме для:

— розробки проекту системи моніторингу довкілля Донецької області;

— реалізації науково-дослідної роботи «Розробка нормативного, технічного та програмного забезпечення для упередження та своєчасного реагування на загрози забруднення довкілля»;

— реалізації науково-дослідної роботи «Розробка програми дій на випадок виникнення надзвичайних екологічних ситуацій», зокрема, на територіях ведення бойових дій;

— закупівлі, монтажу та підключення автоматизованих постів контролю якості поверхневих вод в місцях питного водозабору;

— закупівлі, монтажу та підключення автоматизованих постів контролю якості атмосферного повітря;

— закупівлі пересувних постів контролю якості довкілля;

— закупівлі, розробки та налагодження програмно-апаратного забезпечення автоматизованої геоінформаційної інтернет-орієнтованої системи моніторингу довкілля та висвітлення результатів аналізу стану довкілля;

 • забезпечити належну співпрацю з питань обміну інформації між суб’єктами моніторингу навколишнього середовища на регіональному рівні;

Місцевим органам самоврядування:

 • передбачити бюджетні кошти для забезпечення розбудови локальних (міських) систем моніторингу довкілля з урахуванням вимог законодавства ЄС;

Підприємствам та організаціям:

 • забезпечити ведення моніторингу довкілля на підприємствах та організаціях з урахуванням вимог національного законодавства та вимог Директиви 2010/75/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень);

Державному підприємству «Східноукраїнський екологічний інститут»:

 • забезпечити систематичний збір та аналіз інформації про стан довкілля та еколого-небезпечних об’єктів у Донецькій області;
 • продовжити роботи по розбудові автоматизованої геоінформаційної системи моніторингу довкілля Донецької області.