ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2015-10-16

Про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку державної форми власності на території міст обласного підпорядкування.

Відповідно до розпорядження голови Донецької військово-цивільної адміністрації від 12.10.2015 № 531 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2013 року № 437», Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації доручено вчинювати дії щодо державної реєстрації права держави на земельні ділянкина території міст обласного підпорядкування від імені Донецької обласної державної адміністрації.

Враховуючи розпорядження Голови Донецької обласної державної адміністрації від 11 липня 2013 року № 437 «Про здійснення державної реєстрації права держави на земельні ділянки» для проведення державної реєстрації земельних ділянок Донецькій обласній державній адміністрації необхідно звернутись до органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в межах якого знаходиться земельна ділянка із:

 • заявою встановленої форми (щодо права власності), яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 • копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
 • рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування;
 • витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

Одночасно із вищезазначеною заявою користувачем (орендарем) подається:

 • заява встановленої форми (щодо іншого речового права), яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 • документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається;
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату адміністративного збору(крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, стаття 29 Закону);
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди/користування нерухомого майна (договір оренди, рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування та інше);
 • у разі подання заяви заінтересованою особою особисто така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • у разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію документа, що підтверджує її повноваження;
 • у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи. (У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє).