ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-11-08

ЩОДО МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕМІСІЇ (ПИТОМИХ ВИКИДІВ) ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ (ЗГІДНО ЛИСТА РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ)

У 2004 році ВАТ «Український науковий центр технічної екології» розробив та погодив з Мінприроди «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» (далі — Збірник), який обов’язків при визначенні валових обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  на підприємствах під час ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря та обчислення збору, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

У разі відсутності у Збірнику методики розрахунку показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в Україні застосовують Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR), в якому приведені питомі викиди (показники емісії) для окремих виробництв та технологічних процесів.

Крім того, підприємство має можливість розробити показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря від своїх виробництв, відповідно до Типової методики визначення питомих викидів від основних виробництв по галузях промисловості, затвердженої Мінекоресурсів України 25.12.2000 та подати до Мінприроди на розгляд та погодження.