ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-09-19

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРИВ ВПЛИВУ ДІЮЧИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ШАХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ 09.08.2019 проведені виміри за допомогою пересувної екологічної лабораторії на території Шахівської сільської ради Добропільського району, вивчався вплив діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря.

Під час моніторингу спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу (загального та по фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів. За результатами спостережень складено протоколи.

Мета досліджень — розроблення статистичних схем прогнозування забруднення повітря, з максимальним врахуванням характеру фізичного процесу розповсюджування домішок в атмосфері та особливості впливу метеорологічних умов на концентрації домішок у повітрі.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для показників РМ 2.5* та РМ 10*.

За результатами спостережень на території Шахівської сільської ради Добропільського району перевищення ГДК м.р. та ГДК* (* — згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради        від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи) було зафіксовано в с. Шахове, вул. Миколи Чернявського, 5а за вмістом РМ 2.5- (1.36 ГДК*), в районі кар’єру ПрАТ «Веско» за вмістом         РМ 2.5- (1.56 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (1.38 ГДК*), в районі c. Дорожне поряд зі складами ПрАТ «Веско» та ПрАТ «Глини Донбасу»за вмістом  РМ 2.5 —  (1.72 ГДК*), за вмістом РМ 10 — (1.36 ГДК*).