ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-12-27

СІВЕРСЬКО-ДОНЕЦЬКЕ БУВР: СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МОНІТОРИНГУ ВОД – НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ!

Створення сучасної лабораторії моніторингу вод у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів – на завершальному етапі!

Вже з другого півріччя 2020 року має запрацювати сучасна лабораторія (одна з чотирьох в Україні у сфері управління Держводагентства) для визначення всього переліку 45 найбільш шкідливих для водного середовища забруднюючих речовин в басейні Сіверського Дінця, а також виконання вимірювань проб води з інших річкових басейнів України для визначення їх хімічного стану.

За підтримки Донецької облдержадміністрації за рахунок коштів Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках «Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік» Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів було придбано сучасне лабораторне обладнання та лабораторні меблі, загальна вартість яких складає майже   14,0 млн.грн.

З 18 по 20 грудня тривала доставка, розвантаження та підготовка до монтажу у приміщеннях басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР газового трьохквадрупольного хроматомасс-спектрометру GCMS-TQ8050NX Shimadzu, оптико-емісійного спектрометру з індуктивно-зв’язаною плазмою Avio 200 Perkin Elmer, системи твердофазної екстракції, хімпосуду, хімреактивів та стандартних зразків і допоміжного обладнання, лабораторних меблів, у т.ч.  витяжних шаф, лабораторних столів, шаф для хімпосуду та балонів.

Для облаштування басейнової лабораторії відповідно до вимог функціонування отриманого обладнання Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів виконуються останні роботи з ремонту лабораторних приміщень, змонтовано значну частину спеціальних меблів у кімнатах для визначення фізико-хімічних показників, приладовій та ваговій, газової хроматографії.

Ремонтні роботи приміщень лабораторії та в цілому будівлі басейнового управління виконані за кошти загального та спеціального фонду бюджету басейнового управління, в тому числі виділених у 2019 році Держводагентством України з Державного фонду розвитку водного господарства.

Найближчим часом будуть виконані основні роботи з капітального ремонту приміщень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів для атомної спектрометрії, прийому зразків та пробопідготовки до визначення органічних речовин, щоб вже у І півріччі 2020 року проводити наладку обладнання, навчання працівників лабораторії, тощо.

Досягнутий прогрес – це результат партнерства центрального органу виконавчої влади – Держводагентства та Донецької облдержадміністрації, а також зусиль всього  колективу басейнового управління задля довіри людей до даних про сучасний стан вод в басейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької і Луганської областей та стратегічного документу – Плану управління річковим басейном, який має бути розроблений для кожного річкового басейну України.

http://www.sdbuvr.slav.dn.ua/