ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-12-23

У КОСТЯНТИНІВЦІ ПЕРЕВІРИЛИ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється організація проведення досліджень стану атмосферного повітря на території міст, районів та ОТГ області. Відділом охорони навколишнього середовища КП «Дирекції з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» 15.11.2019 в м. Костянтинівка проведені виміри впливу діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

Рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також  для показників РМ 2.5 та РМ 10 згідно вимог з імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

Спостереження проводилися за  вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, сірчистого ангідріду, аміаку, сірководню, пилу (загального та фракціям РМ 10, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу. За результатами спостережень було складено протокол, який наведено нижче.

Під час проведення вимірів 15.11.2019 перевищення ГДК м.р. не було зафіксовано. Значення показників РМ 2.5 та РМ 10 під час спостереження фіксувалося в районі вул. Олекси Тихого вище нормативів Директиви 2008/50/ЄС.

ПРОТОКОЛ м. Костянтинівка 15.11.2019