ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-05-21

У ПОКРОВСЬКУ ПЕРЕВІРЕНО СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

27 березня 2020 р. пересувна екологічна лабораторія провела виміри забруднюючих речовин у місті Покровськ

Спостереження проводилися за вмістом оксиду вуглецю (СО), оксидів азоту (NO, NO2), сірчистого ангідріду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу (загального та фракціям ТЧ 10.0, ТЧ 2.5), які входять до основного переліку речовин-забруднювачів під час моніторингу.

За інформацією отриманою під час проведення вимірів, перевищення нормативів не було зафіксовано. Значення показників ТЧ 2.5 та ТЧ 10 під час спостереження фіксувалося вище нормативів Директиви 2008/50/ЄС в районі вул. Европейская, б. 23, вул. Европейська, б., 57, вул. Сорокина, б., 60, та вул. Ольшанська,7.

Інформація про проведені виміри передана до департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, як органу управління якістю атмосферного повітря, визначеного Порядком «Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, для здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.