ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-12-17

УРЯД ПІДТРИМАВ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «МЕОТИДА»

На засіданні Уряду схвалено проєкт Указу Президента «Про зміну меж національного природного парку «Меотида», територію якого планують розширити на 580,2616 га земель державної власності.

Землі розташовані за межами сіл Мелекіне, Урзуф, селища міського типу Ялта Мангушського району Донецької області. Це добре збережені степові та лучні ділянки на піщано-черепашкових слабогумусованих ґрунтах у центрі Білосарайської коси на Азовському морі.

Нещодавно тут було виявлене унікальне для азовських кіс місцезростання орхідеї плодоріжки блощичної Anacamptis coriophora та косариків тонких Gladiolus tenuis. Ці рідкісні для півдня України види рослин з диз’юнктивним ареалом занесені до Червоної книги України.

Тут сконцентровані раритетні угруповання формації солодки голої Glycyrrhizeta glabrae, які занесені до Зеленої книги України зі статусом «перебувають під загрозою зникнення». На Білосарайській косі зростає найбільша відома в Україні популяція цибулі Регеля Allium regelianum – рідкісного диз’юнктивного ендеміка степової зони, включеного до Червоної книги і до Додатку І Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції).

«Україна має один із найнижчих рівнів заповідності в Європі, який складає 6,77% території нашої країни. Для збільшення площі ПЗФ в Україні до 15%, за 7 років нам треба більш ніж подвоїти існуючий показник. За останні кілька місяців ми підготували 8 проєктів Указів Президента про заповідання нових територій площею близько 50 тис. га. Із них два вже підписані Президентом України, 3 — схвалені Урядом, ще 3 наразі проходять погоджувальні процедури», — прокоментував рішення Уряду Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

https://mepr.gov.ua/news/36532.html