ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-10-12

УВАГА! РОЗПОЧАЛОСЬ ГРОМАДСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ ЗА РОБОТИ УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОГО ЩОРІЧНОГО ЕТНОКРАЄЗНАВЧОГО ФЕСТИВАЛЮ «ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

Проголосувати можна за посиланням https://ecoprosvita.org.ua/diialnist/festyval/31-2021

Фестиваль відбувається у рамках реалізації заходів Міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки».

Метою Фестивалю є збереження та популяризація цінних природних територій, культурних та історичних пам’яток Донецької області, формування активної позиції у збереженні довкілля, популяризація екологічно дружніх моделей життєдіяльності людини, залучення дітей та молоді  до практичної природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю.

До участі у Фестивалі залучаються учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, керівники та педагогічні працівники освітніх установ, керівники гуртків, представники позашкільних закладів, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації Донецької області.

Завданнями Фестивалю є:

– привернення уваги суспільства, зокрема, дітей та молоді, до актуальних екологічних проблем регіону;

– збереження та популяризація цінних природних територій, культурних та історичних пам’яток Донецької області;

– підтримка ініціатив щодо впровадження природоохоронних проєктів;

– екологічна просвіта та інформування;

– популяризація принципів сталого розвитку серед населення області;

– залучення дітей та молоді до експедиційних спостережень стану довкілля,  пізнавально-дослідницької краєзнавчої  роботи.

Номінації фестивалю:

  • Дослідження флори і фауни рідного краю.
  • Пам’ятки та об’єкти природної та історико-культурної спадщини.
  • Екологічні проблеми малих річок Донецької області та шляхи їх розв’язання.
  • Археологічні та геологічні пам’ятки.
  • Природні ландшафти.

Під час громадського інтернет-голосування кожен голосуючий може проголосувати лише один раз за необмежену кількість учасників (один голос – один бал). Бали, набрані під час громадського інтернет-голосування, будуть враховані при оцінюванні робіт журі Фестивалю.

Критеріями оцінювання є:

– актуальність та відповідність темі;

– структурність і логічність;

– повнота розкриття тематики обраної номінації;

– оригінальність;

– практичне впровадження природоохоронних ініціатив та проектів.

Докладніше про умови Фестивалю: https://ecoprosvita.org.ua/images/2021/2021.pdf