ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-07-21

УВАГА!

Департамент екології та природних ресурсів, КП «Донецький  регіональний  центр поводження з відходами», на підставі моніторингу місця видалення побутових відходів (полігон ТПВ), можуть надати консультативну допомогу щодо організації  експлуатації полігону ТПВ.

Експлуатація полігонів побутових відходів здійснюється відповідно до «Правил експлуатації полігонів побутових відходів», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602.

Для  кожного  полігона ТПВ має  бути  розроблена:

  • інструкція  з  експлуатації полігона ТПВ, в якій  мають  бути  враховані  специфіка  виробництва, наявність засобів механізації і ресурсів для виконання робіт;
  • інструкція про заходи пожежної безпеки, у якій визначаються порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення працівників та повідомлення про неї пожежній охороні, евакуації людей, матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони

На полігоні ТПВ має бути створена система моніторингу та вжиті заходи екологічної безпеки, які спрямовані на захист стану повітря, ґрунту та підземних вод.

Для полігону ТПВ щорічно розробляються технологічні  плани  організації  робіт із  захоронення відходів на яких позначаються робочі карти.  На  робочій  карті полігона побутових відходів відводять майданчик, який поділяють на  дві  рівні  зони: розвантаження  і складування.

Сміттєвози розвантажуються в зоні розвантаження. Після заповнення зони розвантаження відходи  розрівнюються  і  ущільнюються  шаром  до 0,5м шляхом 3-5 проїздів бульдозера. Зона розвантаження має бути розрівняна та ущільнена до  закінчення робочого дня. Заповнення робочої карти триває доти,  доки  ущільнений  шар  відходів  не досягне 2,0 — 2,5 м.  Ступінь ущільнення відходів контролюється реперами. Після цього не пізніше ніж через 3 дні його слід укрити ізолювальним  шаром  (ґрунту,  глини, подрібнених будівельних відходів тощо) завтовшки не менше 20 см.

При   температурі   повітря  понад  +25C  ділянки ущільнення відходів необхідно поливати водою (фільтратом).

Для попередження виникнення горіння відходів на полігоні ТПВ  необхідно:

— на в’їзді до полігону ТПВ забезпечити огляд машин, що привозять побутові відходи для попереднього виявлення диміння або горіння відходів;

— забезпечити розвантаження палаючих/димлячих відходів з машини на окремому майданчику, прийняти міри для гасіння;

— забезпечити регулярний огляд (вдень і вночі) полігону ТПВ/сміттєзвалища  для виявлення горіння або диміння;

— в разі виявлення горіння або диміння  відходів прийняти міри для гасіння пожежі.

Методи гасіння загоряння побутових відходів:

— локалізація та тушіння невеликих вогнищ виконується за допомогою бульдозера шляхом декількох проходів бульдозера по вогню та заливанням водою;

— знищення великих вогнищ виконується шляхом послідовного укриття інертним матеріалом.