ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-10-06

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО ПРОЕКТ ЗАКОНУ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ ЕКОМЕРЕЖІ

Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо посилення охорони екомережі)». Цим законом деталізований перелік природних територій, які включаються до складу екологічної мережі, а також, забороняється селекційний відстріл тварин в природних заповідниках.

Але головне те, що цим законом законодавець, нарешті, передав обласним державним адміністраціям повноваження державних управлінь охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України в областях у сфері заповідної справи. Територіальними органами Мінприроди України, які ліквідовані ще у 2013 році, забезпечувалось виконання цілої низки повноважень, визначених Законом України «Про природно-заповідний фонд України», зокрема, затвердження Положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, затвердження лімітів використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та видача дозволів на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, оформлення охоронних зобов’язань та інше.

Така ситуація призвела до того, що, наприклад, на територіях лісових об’єктів природно-заповідного фонду довгий час не проводяться обов’язкові рубки формування та оздоровлення лісів, санітарно-оздоровчі заходи, що, безумовно, поступово погіршує стан лісових насаджень. Не внесені зміни до Положення про РЛП «Краматорський» у зв’язку з розширенням його території, не розроблені Положення про новостворені заказники місцевого значення «Ділянка Різниківська» та «Урочище Орлове» в Бахмутському районі та не оформлені охоронні зобов’язання.

Після прийняття остаточної редакції даного закону департамент, у разі необхідності, здійснить переоформлення реєстраційної документації на природно-заповідні об’єкті, оновлення необхідних регламентів щодо ведення обліку та використання природних ресурсів в межах територій природно-заповідного фонду, тощо.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53595