ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2016-10-06

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО ПРОЕКТ ЗАКОНУ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Верховною Радою України від 04.10.2016 у першому читанні було прийнято проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)». Метою цього проекту є спрощення дозвільної процедури у сфері спеціального водокористування. Основними підставами для спрощення спеціального водокористування є:

  • необхідність отримання документа дозвільного характеру для малого підприємництва, господарська діяльність яких не містить істотних ризиків (загроз) для навколишнього середовища;
  • надмірна кількість дозвільних та погоджувальних органів, задіяних в оформленні спеціального водокористування;
  • неузгодженість положень окремих законів України.

Проектом пропонується внести зміни до законодавчих актів України в частині спеціального водокористування.

Процедура оформлення права на спеціальне водокористування здійснюватиметься згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про адміністративні послуги». При цьому буде зменшена кількість дозвільно-погоджувальних органів з чотирьох до двох.

Крім того, пропонується обмежити сферу дії спеціального водокористування (для водокористувачів, що у своїй діяльності використовують не значні обсяги води та вторинних водокористувачів), збільшити строк права на його здійснення, а також установити можливість подання водокористувачами документів в електронному вигляді.

Також передбачається скоротити перелік документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування, визначивши їх вичерпний перелік та заборонити вимагати від водокористувачів документи, що не передбачені переліком.

Окрім того, проектом Закону передбачається встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування та порядок припинення такого права.

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Водний кодекс України, Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги».

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820