ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2020-05-14

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНОГО СТАНУ ВОДИ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2020 РОКУ.

Загальна характеристика стану якості вод та факторів впливу.

АПС 9701 — Гідропост1. м. Святогірськ, вул. Набережна, будинок рятувальної станції, вище питного водозабору.

За результатами автоматизованої системи моніторингу довкілля за квітень 2020р. у контрольному створі Гідропост 1 гідрохімічний стан води в цілому знаходився на задовільному рівні з сезонними змінними значеннями, характерними для якісного стану вод для цієї пори року.

Явище – масового розмноження фітопланктону в водних об’єктах , яке були розпочате в березні, активно продовжує свій ріст. Внаслідок чого збільшується вміст завислих речовин від 15 мг/дм3до 54 мг/дм3, також підвищуються значення таких показників як забарвленість від 7 до 64 градусів, майже втричі зросла каламутність. Непрямим, але дуже характерним доказом збільшення вмісту органічних речовин є збільшення абсорбції при 254 нм з 20 до 68 Abs/m.

Також регіструвалися перевищення показника ХСК (інтегрального показника вмісту органічних речовин), ХСК мало значення від 16 мгО/дм3 до 29 мгО/дм3. Вміст амонію продовжував протягом квітня збільшуватися від 0,64 до 0,81 мг/дм3, при цьому значення нітратів майже не змінювалися та були на рівні 6,0 мг/дм3, також були сталими значення нітритів на рівні 0,053 мг/дм3. На протязі всього квітня показник рН мав перевищення значень від норми (6,5-8,5) та досягав значень 9,0 од.

Значення вмісту розчиненого у воді кисню у контрольованому гідропості мали добрі значення, без пікових коливань та знижень і в середньому складали: — від 7,4 до 8,7 мгО2/дм3.

Значення показника провідності води були протягом місяця сталими та знаходились в межах 987-1071 mkS/cm, що свідчить про сталість сольового складу води. Винятком є дані за 17.04, 19.04, 20.04, 21.04 коли значення знизилися до аномальних 433-777 mkS/cm, але нижче за течією Гідропост2. (смт Райгородок, вул. Східна, 1-а. (плотина), в місці центрального водозабору) не зафіксував будь-яких суттєвих змін цього показника, то можна зробити висновки про випадковість цих значень.