ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2015-10-26

Загальні відомості про розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік та планування на 2016 рік».

Метою розділу є забезпечення екологічної безпеки шляхом розробки та реалізації природоохоронних та ресурсозберігаючих проектів, мобілізації матеріальних і фінансових ресурсів, координації дій органів влади і господарських суб’єктів, формування і виконання конкретних заходів, спрямованих на усунення та пом’якшення дії чинників, шкідливих для навколишнього природного середовища та здоров’я населення.
Природоохоронний розділ Програми розроблено по ресурсно-територіальному принципу, що дозволило сформувати і дати оцінку заходам як по конкретним територіям, так і по ресурсним напрямкам. При цьому, основна увага зверталась на найбільш значні заходи, які мають суттєвий екологічний ефект.
Щорічно, при формуванні розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Департаментом проводиться заслуховування пропозицій місцевих рад та райдержадміністрацій, щодо включення природоохоронних заходів до Програми. Так, протягом 2013-2015 років були включені найбільш пріоритетні заходи, які потребують лише виділення коштів пріоритетно з бюджету для подальшої реалізації.

Так, на 2015 рік передбачено 195 заходів по 6 підрозділах розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку, на фінансування яких заплановано 727 273,53 тис. грн. За підсумками січня-вересня 2015 року по містах і районах Донецької області реалізовано заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 103 666,34 тис. грн., що складає 14,3 % від запланованої суми витрат. Для прикладу, у попередні роки за цей же період відсоток виконання природоохоронних заходів становив: у 2014 році – 12,8 %, у 2013 році – 26,4 %.

Реалізація заходів розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік, відбувалась в складних умовах розвитку економічних відносин на фоні загострення суспільно-політичної ситуації, проте дозволила підтримати стан навколишнього природного середовища області на належному рівні за рахунок виконання окремих заходів.