ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Новини законодавства

ОСНОВНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У ГАЛУЗІ                                                                                   ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПЕРЕЛІК нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 82 «Про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

Постанова від 6 червня 2018 р. № 454 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин»

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ Е-ДЕКЛАРУВАННЯ

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)».

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо посилення охорони екомережі)».

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф».