ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-02-12

 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації заявляє про про екологічні наслідки проектувальної діяльності «технологічної частини каналізаційних очисних споруд м. Волноваха». Проектована діяльність відноситься до природоохоронних заходів.

Мета проекту – оптимізації процесу очищення стоків у відповідності з фактичним надходженням на очисні споруди каналізації стічних вод, покрашення якості очищення стічних вод до сучасних норм.

Ділянка очисних споруд існуюча. Проєктна ділянка розташована в межах очисних споруд, що на даний час експлуатуються, прилегла територія – упорядкована. Площа очисних споруд 5,2308 га згідно кадастрового плану.

На очисних спорудах проводиться повний комплекс очищення стічних вод   м. Волноваха. Діючі споруди мають зношеність конструкцій та знижений ефект очищення на технологічному обладнанні, не забезпечують необхідної біологічної очистки.

Потужність проектованих очисних споруд каналізації – 1800 м3/добу.

Черговість проєктування та будівництва – в дві черги.

І черга будівництва: будівництво приймальної камери; ділянки механічного очищення; резервуару-усереднювача; ділянки пісковловлювання; первинних відстійників; блоку біологічного очищення (біореактор) «БІО ТВК RBC» модифікація  І-200 – 12 шт — біореактори зблоковані в три блоки, по чотири біореактори, що з’єднуються між собою; вторинних відстійників; біологічних прудів (БІС); реконструкцію мулових майданчиків; колодязя знезараження та обліку очищених стічних вод; дренажних насосних станцій №1 та №2; приміщення операторської (модульного типу) ; роботи з благоустрою та з влаштування інженерних мереж. Після очищення в біологічних прудах проводиться знезараження очищених стічних вод на обладнанні заводського виготовлення   УФ-установка Водограй В-75.01СК.

ІІ черга будівництва: будівництво приміщення зберігання та дозування коагулянтів; ємності накопичення сирого осаду/надлишкового мулу та модулю зневоднення осаду/мулу; роботи з благоустрою та з влаштування інженерних мереж.

Проектом передбачається провести будівництво очисних споруд відповідно до сучасних норм і правил. В результаті реалізації проектних рішень покращає якість очищення стічних вод, знизяться експлуатаційні витрати, з’явиться можливість поетапного проведення ремонтних робіт.

Санітарно-захисна зона ОСК – 200 м, витримана. Проектом забезпечується дотримання прибережної  захисної  смуги р. Мокра Волноваха -25 м.

Джерела негативного впливу на довкілля: вплив на повітряне середовище відсутній, житлова зона знаходиться поза зоною впливу очисних споруд каналізації;  скид очищених стоків в об’ємі 1800 м3/добу після БІС у р. Мокра Волноваха, концентрації забруднюючих речовин в очищених стічних водах нижче гранично — допустимих концентрацій (ГДК) для водойм культурно-побутового призначення; в процесі очищення стічних вод утворюються відходи, з них: кількість відходів (вологість 70 %) затримуваних гратами — 253,92 т/рік; уловлюється пісколовками  піску (вологість 60%) — 251.85 т/рік; кількість надмірного мулу та осаду (вологість 75%) — 1051,53 т/рік; у процесі будівництва утворяться будівельні відходи — 979,728 т, ІV клас небезпеки.

Відходи вивозяться на захоронення або переробку відходів підрядною організацією, що має ліцензію на відповідний вид діяльності.

Забруднення довкілля токсичними відходами виключається. Інші шкідливі чинники — іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація  відсутні.

Проектована діяльність зробить позитивний вплив на водне середовище.

В результаті прийнятих проектних рішень будуть поліпшені санітарні і екологічні умови на даній території, а негативний вплив зведено до мінімуму.

В результаті  прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого  об’єкту не буде погіршена.

Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами,  вимогами екологічної безпеки.

Зауваження і пропозиції про проектовану діяльність направляти в м. Краматорськ,    вул. Б. Хмельницького,  буд. 6,  Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, тел. +38(095)644-25-25.