ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-04-02

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

  1. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Підготовка матеріалів з питань створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2021 – 2022 роках.

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення.

Пропозицій, зауважень та рекомендацій щодо матеріалів з питання створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду у процесі обговорення не надходило.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Перелік природних територій, перспективних для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області у 2020 – 2021 роках буде врахований при формуванні проєктів Програм економічного та соціального розвитку міст, об’єднаних територіальних громад та районів Донецької області на 2021 рік.