ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-12-23

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ «Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області»

1._Наслiдки_Монiторинг

2._Довiдки_консультацiя_громадськiсть

3._Довiдки_консультацiя_здоров’я

4_Вiдповiдь__на_зауваження_Монiторинг