ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2021-02-12

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ «ЧИСТЕ ПОВІТРЯ ДОНЕЧЧИНИ 2018-2020 РОКИ ТА ПРОГНОЗ ДО 2030 РОКУ» ЗА 2020 РІК

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 1571/5-18 затверджено програму «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз
до 2030 року» (далі – Програма).

Метою Програми є збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його поліпшення й відновлення, запобігання й зниження рівня забруднення
та впливу на нього хімічних сполук, фізичних і біологічних чинників.

Програмою визначені заходи, спрямовані на зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами підприємств-основних забруднювачів області, які наведені
у додатку 7 Програми.

З метою забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, протягом 2020 року промисловими підприємствами області, за рахунок власних коштів, проводилась робота з реалізації 19 заходів Програми, з яких 11 реалізовано
у повному обсязі, по інших виконання продовжено.

Фактичні витрати промислових підприємств області на виконання заходів Програми склали 6028914,94 тис. грн., що становить 107,4 %
від запланованого обсягу фінансування, що затверджено Програмою.

Варто зазначити, що 1 захід ПрАТ «ММК АЗОВСТАЛЬ» «Реконструкція системи аспірації міксерів № № 1, 2 конвертерного цеху, джерела викиду
№ № 248, 249», термін виконання якого визначено Програмою 2021 рік, виконано достроково у 2020 році.

Протягом 2020 року виконавцями Програми проведено технічне переоснащення та реконструкцію застарілого обладнання; проведено ремонт пилогазоочисного обладнання та підвищено ефективність очистки
з урахуванням відповідних проєктних показників для підприємств,
що є основними забруднювачами атмосферного повітря; здійснено контроль
за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються, рівнями іншого шкідливого впливу та ведення постійного обліку.

У розрізі суб’єктів господарювання ситуація, щодо виконання заходів Програми, виглядає наступним чином.

 1. ПрАТ «МК «Азовсталь»:
 2. Реалізовано захід «Капітальний ремонт другого розряду ДП №3
  з будівництвом системи аспірації ливарного двору, реконструкції системи аспірації підбункерних приміщень та впровадженням системи допалу СО
  на повітрянагрівачах, джерела викиду №№ 120, 140». Джерело викиду № 120 ліквідовано. Досягнуто зниження викидів суспендованих твердих
  частинок — 348 т/рік, впроваджена система допалу СО на повітронагрівачах (джерело викидів 140), досягнуто зниження викидів СО — 4435 т/рік.

Запланований обсяг фінансування складав 240000 тис. грн.,
за весь час реалізації заходу фактично витрачено 587300 тис. грн., що складає
244,7 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. Реалізовано захід «Реконструкція системи аспірації відділення десульфурації чавуну конвертерного цеху, джерело викиду № 151». Досягнуто зниження викидів суспендованих твердих частинок — 558 т/рік. Джерело викиду № 151 ліквідовано.

Запланований обсяг фінансування складав 120000 тис. грн., за весь час реалізації заходу фактично витрачено 128100 тис. грн., що складає 106,8 %
від запланованого обсягу фінансування.

 1. Реалізовано захід «Реконструкція системи аспірації міксерів № № 1, 2 конвертерного цеху, джерела викиду № № 248, 249». Джерела викидів
  № № 248, 249 ліквідовані. Досягнуто зниження викидів суспендованих твердих частинок — 107 т/рік.

Запланований обсяг фінансування складав 100000 тис. грн., за весь час реалізації заходу фактично витрачено 115500 тис. грн., що складає 115,5 %
від запланованого обсягу фінансування.

 1. По заходу «Реконструкція системи аспірації обертальних печей
  № 1-2 вапняно-випалювального цеху, джерело викиду № 267» розроблена проєктно-кошторисна документація для обертових печей №№ 1-4, розпочата закупівля обладнання. Реалізація заходу триває.

Запланований обсяг фінансування складає 55000 тис. грн., на реалізацію заходу фактично витрачено 5300 тис. грн., що складає 9,6 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. В рамках виконання заходу «Реконструкція газоочистки конвертера
  № 1 конвертерного цеху, джерело викиду № 256» ведеться розробка
  проєктно-кошторисної документації для конвертерів №№ 1, 2; укладено договір на поставку обладнання з фірмою Primetals Technologies AustriaGmbH. Реалізація заходу триває.

Запланований обсяг фінансування складає 200000 тис. грн.,
на реалізацію заходу фактично витрачено 135800 тис. грн.,
що складає 67,9 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. ПрАТ «ММК ім. Ілліча»:
 2. Виконано захід «Реконструкція пилоочисних споруд підбункерних приміщень та будівництво аспірації ливарного двору доменної печі № 3
  з очисткою у газоочисному обладнанні, джерело викиду 100». Проведені
  пуско-налагоджувальні роботи, рукавні фільтри введено в експлуатацію.

Запланований обсяг фінансування складав 300000 тис. грн., за весь час реалізації заходу фактично витрачено 691100 тис. грн., що складає 230,4 %
від запланованого обсягу фінансування.

 1. Виконано захід «Реконструкція системи аспірації міксерного відділення, джерела викиду №№ 161, 162». Нові циклони та рукавні фільтри введено в експлуатацію. Очікуване зниження викидів пилу складає — 22 т/рік.

Запланований обсяг фінансування складав 165000 тис. грн., за весь час реалізації заходу фактично витрачено 154800 тис. грн., що складає 93,8 %
від запланованого обсягу фінансування.

 1. Виконано захід «Реконструкція газоочисток зони спікання та зони охолодження аглофабрики, джерела викиду №№ 12-19, 22-24». Виконані роботи з монтажу рукавних фільтрів після агломашин №№ 1-12 (зона спікання) та агламашинами №№ 1-12 (зона охолодження). Очікуване зниження викидів пилу — 12000 т/рік.

Запланований обсяг фінансування складав 3853046 тис. грн.,
за весь час реалізації заходу фактично витрачено 3862249 тис. грн.,
що складає 100,2 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. По заходу «Реконструкція пилоочисних споруд підбункерних приміщень та будівництво аспірації ливарного двору доменної печі № 2
  з очисткою у газоочисному обладнанні, джерело викиду № 99» розроблена проєктна документація та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до діючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 1412336600-44 від 23.12.2020 термін виконання заходу перенесено на 31.12.2022 р. Запланований обсяг фінансування складає 270000 тис. грн.
 2. ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод»:
 3. Реалізовано захід «Технічне переоснащення газоочисного обладнання
  із забезпеченням концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок на виході 50 мг/м3, джерело викиду № 310». Об’єкт введено
  в експлуатацію.

Запланований обсяг фінансування складав 205,1 тис. грн. (в процесі реалізації заходу обсяг фінансування було змінено та цей обсяг склав 1419,7 тис. грн.), за весь час реалізації заходу фактично витрачено 1500,4 тис. грн., що складає 731,5 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. Захід «Підключення в колекторну систему або азотоподавлення, джерела викиду: 801-806, 1003, 1007, 1009, 1012, 1101, 1102, 1105, 1108-1110, 1112, 1114, 1131, 1136».

Виконано підключення в колекторну систему джерел викидів сховищ смоли у смолопереробному цеху. З 2019 року ведеться робота з розробки проєкту подавлення азотом викидів від хімічного обладнання для джерел цеху уловлювання № 2 і джерел бензольного відділення цеху сіркоочистки № 2.  Виконання робіт триває. У 2020 році виконано проєкти для цехів уловлювання та сіркоочистки № 2. Розробку проєкту по цеху уловлювання № 1 перенесено на 2021 рік.

Запланований обсяг фінансування складав 3142,2 тис. грн., на реалізацію заходу фактично витрачено 2903,8 тис. грн., що складає 92,4 %
від запланованого обсягу фінансування.

 1. Захід «Проведення ремонту пічних камер з використанням керамічного наплавлення для усунення прососів з камер в опалювальні простінки коксових батарей для забезпечення досягнення перспективних технологічних нормативів по коксовим батареям, джерела викиду: 301, 302, 401, 402, 502».

У 2020 році виконувався капітальний ремонт печей коксових батарей
№ № 5, 6, 7, 8. Ремонт триває.

Запланований обсяг фінансування складав 134466 тис. грн., на реалізацію заходу фактично витрачено 343512,8 тис. грн., що складає 255,5 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. Захід «Встановлення газоочисної установки із забезпеченням концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок на виході
  50 мг/м3, джерело викиду № 311». Запланований обсяг фінансування складав 16898,1 тис. грн. По заходу виконано проєкт, щодо корегування обсягу фінансування. Виконання заходу перенесено на 2021 рік.
 2. КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради.

Виконано захід «Реконструкція котельні «ГМЗ» з встановленням котлів АОГВ, джерело викиду 0002». Встановлено котли КТН 100 СЕ А та КТН 50 СЕ. В результаті досягнуто зниження викидів діоксиду вуглецю — 4,1 т.

Запланований обсяг фінансування складав 73,93 тис. грн., фактично витрачено 209,67 тис. грн., що складає 283,6 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. АТ «Зевс Кераміка».

По заходу «Заміна фільтрувальних рукавів рукавного фільтра» виконана часткова заміна фільтрувальних рукавів рукавного фільтру на установках очистки газу, що призвело до зниження викидів забруднюючих речовин   в атмосферне повітря.

Запланований обсяг фінансування складав 80 тис. грн., фактично витрачено 253,1 тис. грн., що складає 316,4 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська».

Виконано захід «Контроль теплового стану породного відвалу». Проведена температурна зйомка породного відвалу. За результатами температурної зйомки ділянок з підвищеною температурою не виявлено.

Запланований обсяг фінансування складав 42 тис. грн., фактично витрачено 42 тис. грн., що складає 100 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. ТОВ «СП «Свинець»:
 2. Виконано захід «Заміна рукавів на рукавному фільтрі РК-720». Ефективність очищення технологічних газів від пилу становить 99,9%, що відповідає проєктним показникам. Масова концентрація забруднюючих речовин у газопиловому потоці на виході після фільтру дорівнює 13,75 мг/м³ при затвердженому нормативі гранично-допустимого викиду — 50 мг/м³.

Запланований обсяг фінансування складав 350 тис. грн., фактично витрачено 344,17 тис. грн., що складає 98,3 % від запланованого обсягу фінансування.

 1. Захід «Часткова заміна рукавів на рукавному фільтрі РК-820».
  У 2020 році ремонт не проводився, оскільки фільтри в задовільному стані.
  Запланований обсяг фінансування складав 40 тис. грн.
 2. ТОВ «ДТЕК Миронівська ТЕЦ».

По заходу «Реконструкція котлоагрегату ЕП-230-510-10 ст. 10 для переведення на спалювання вугілля газової групи, джерело викиду 0003» розроблена технічна документація по виконанню предпроєктних рішень для переводу котлоагрегату ЕП-230-510-10 ст.10 на спалювання вугілля газової групи, виконанні предпроєктні роботи, проведено технічний аудит.
Виконання заходу планується у 2021 році.

Кошти на реалізацію заходу у 2020 році не передбачались.

 1. СО «ПАТ «Донбасенерго» Слов’янська теплова електрична станція».
 2. В рамках реалізації заходу «Реконструкція енергоблоку № 7 потужністю 800 МВт. ІІ черга: реконструкція існуючого пилогазоочисного обладнання пилоприготувального цеху, джерело викиду 0006» розроблено «Проєкт Слов’янська теплова електрична станція. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт», який отримав позитивний висновок експертизи.

Для зниження викидів вугільного пилу при підготовці низькореакційного вугілля з підвищеним виходом летких речовин для подальшого його спалювання, у березні 2020 року, укладено угоди з розробки проєктно-кошторисної документація та оцінки впливу на довкілля по проєкту «Будівництво проміжного ступеню очищення пилоповітряної суміші
на СРС № 1, 2, 3 з будівництвом мокрих скруберів та багерної насосної станції ППЦ».

Варто зазначити, що згідно діючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
СО «ПАТ «Донбасенерго» Слов’янська теплова електрична станція»
від 03.11.2020 № 1414170300-064 термін реалізації вказаного заходу
перенесено на 2023 рік та відповідно до цього дозволу, перенесено терміни реалізації наступних заходів:

— «Реконструкція енергоблоку № 7 потужністю 800 МВт. ІІ черга: реконструкція існуючого електрофільтру енергоблоку станційного № 7 корпус «Б», джерело викиду № 0005» на 2023 рік;

— «Реконструкція енергоблоку № 7 потужністю 800 МВт. ІV черга: впровадження системи очищення димових газів від оксида сірки, джерело викиду № 0005» на 2023 рік;

— «Впровадження селективного некаталітичного відновлення оксидів азоту на енергоблоці станційному № 7 корпус «А» та «Б», джерело викиду №  0005» на 2026 рік.

 1. КП «ДОБРО» Добропільської міської ради.

«Розробка проєктної документації та встановлення пилогазоочисного устаткування з ефективністю очистки не нижче проектної з досягненням концентрації 50 мг/м3 по котельні № 25 м. Білицьке, джерело викиду № 0004». Роботи по заходу не проводилась, у зв’язку з тим, що на даний час
у м. Білицьке планується проведення реконструкції теплопостачання.
Проєкт модернізації котелень знаходиться в стадії розробки.

 1. ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

По заходу «Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів із системою аспірації, джерела викиду
№№ 7001-7043» повторне проходження експертизи. Будівництво призупинено.

 1. ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

Захід «Реконструкція пилоочисного обладнання з встановленням
сухого трьохпольного електрофільтра котла № 9, джерело викиду № 0006»
є частиною проєкту «Реконструкція теплоелектроцентралі
ТОВ «Краматорськтеплоенерго». На даний час розроблено техніко-економічне обґрунтування, виконано оцінку впливу на довкілля та отримано висновок. Очікується рішення спеціально утвореної комісії Кабінету Міністрів України про виділення фінансової підтримки на реалізацію заходу.

У 2020 році підприємства: КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради, ПрАТ «БЕТОНМАШ», філія ПрАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кальчицький елеватор»,
ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» не проводили роботи з реалізації природоохоронних заходів Програми, переважно з причин, що полягали
у відсутності достатніх обсягів фінансування на реалізацію запланованих заходів, а також зумовлених запровадженням урядом України карантинних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.